Malpraxis Medical - Avocat

Malpraxis Medical

Conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, malpraxisul reprezinta „eroarea profesionala savarsita in exercitarea actului medical sau medico-farmaceutic, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare si farmaceutice”.

Open chat
Aveti nevoie de asistenta juridica?
Va putem acorda asistenta juridica ?