Consultanta- Drept Societar

Consultanta- Drept Societar

Oferim consultanta in domeniul dreptului societar, care poate constitui in:

 

 • Constituire si restructurare societara; analiza cadrului juridic aplicabil achizitiei, fuziunii, constituirii unei noi societati si/sau unor filiale, inclusiv in ceea ce priveste cerintele specifice fiecarui domeniu;
 • Asistenta privind modificarea capitalului social, conversia creantelor in actiuni, analiza cerintelor legale privind desfiintarea, divizarea, dizolvarea societatilor;
 • Consultanta si asistenta privind aspecte legate de organele de conducere si respectarea legislatiei, inclusiv pregatirea si revizuirea actelor constitutive si/sau aditionale, contracte, alte aspecte legate de conformitatea cu legile aplicabile;
 • Asistenta si servicii de documentare in ceea ce priveste fuziuni, achizitii, acte de dispozitie, recapitalizari si alte tranzactii strategice;
  Asistenta privind toate aspectele functionarii zilnice a clientului.

  Consultanta in domeniul contractelor comerciale:
 • Intocmirea, negocierea, amendarea contractelor comerciale si a altor acorduri (vanzare-cumparare, inchiriere, leasing, distributie, parteneriat, joint-venture, imprumut, comodat, creditare, mandat, reprezentare, gaj, ipoteca, cesiune, constructii, intretinere);
 • Intocmirea, negocierea, amendarea oricaror alte contracte colaterale.
 • Consultanta, asistenta si reprezentare in fata instantelor judecatoresti si arbitrale si alte organe cu atributii jurisdictionale pentru litigii comerciale:
 • Analiza oportunitate, reprezentarea in instanta a societatilor debitoare si creditoare in cadrul procedurii insolventei;
 • Actiuni in pretentii pentru realizarea creantelor; somatii de plata; actiuni in constatarea nulitatii; contestatii la executare silita; opozitii cambiale; plangeri penale;
 • Litigii de drept societar: asistenta si reprezentarea in litigii intre actionari, management, alte dispute societare, gestionarea conflictelor, arbitraj;
 • Asistenta si reprezentare in relatia cu executorii judecatoresti si alte organe in vederea aducerii la indeplinire a sentintelor judecatoresti;
 • Consultanta in domeniul lichidarilor voluntare;
 • Consultanta in materia reorganizarii extra-judiciare, proceduri de prevenție (concordat preventiv, mandat ad-hoc).
 • Consultanta in domeniul recuperarii creantelor neperformante:
 • Raport de analiza-diagnostic si opinii legale; structurarea tranzactiilor;
 • Infiintare, radiere, executare garantii reale;
 • Reprezentarea in instanta a societatilor debitoare si creditoare in cadrul procedurii inslventei;
 • Actiuni in pretentii pentru realizarea creantelor; somatii de plata; actiuni in constatarea nulitatii; contestatii la executare silita; opozitii cambiale;
 • plangeri penale;
 • Raspundere contractuala si extracontractuala;
 • Asistenta si reprezentare in relatia cu executorii judecatoresti, practicieni in insolventa si alte organe in vederea aducerii la indeplinire a sentintelor judecatoresti.
 • Consultanta in domeniul reorganizarii extra-judiciare, prevenției si insolventei:
 • Consultanta in materia reorganizarii extra-judiciare;
 • Consultanta in derularea procedurilor de prevenție (concordat preventiv, mandat ad-hoc);
 • Intocmirea de rapoarte de analiza;
 • Intocmirea proiectului sau a planului de reorganizare si supravegherea realizarii acestuia in cele mai bune conditii;
 • Intocmirea analizelor economico-financiare necesare stabilirii cauzelor care au dus la starea de incetare de plati si a previzionarii posibilitatilor de redresare; o intocmirea rapoartelor de evaluare a unor active sau bunuri care urmeaza a fi valorificate prin vanzare;
 • Conducerea sau supravegherea activitatii societatii debitoare;
 • Intocmirea proiectului de plan de lichidare
 • Valorificarea, in cadrul unui sistem de marketing deosebit de eficient, a activelor societatii aflate in insolventa;
 • Conducerea in tot a activitatii de lichidare a bunurilor societatii (lichidator).
 • Consultanta in domeniul medierii conflictelor de drept comercial si civil:
 • Analiza-diagnostic si elaborarea de propuneri in vederea medierii conflictelor;
 • Asistenta in proceduri de mediere, servicii de mediere.
 • Consultanta si reprezentare juridica in litigii de munca:
 • Consultanta, asistenta si reprezentare in domeniul conflicte de drepturi;
 • Consultanta, asistenta acordata angajatorului in ceea ce priveste redactarea, modificare, incetarea, executarea contractelor individuale de munca, aplicarea de sanctiuni, exercitarea de actiuni in justitie.
 • Consultanta si reprezentare juridica in contencios administrativ:
 • Consultanta privind oportunitatea, asistenta, redactare, reprezentare in actiuni in justitie impotriva organelor administratiei publice.
Open chat
Aveti nevoie de asistenta juridica?
Va putem acorda asistenta juridica ?